voiceofmuziris.com

Logo 1

കയ്പമംഗലം മൂന്നുപീടികയിൽ പട്ടാപകൽ മോഷണം. കിടപ്പുമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണ മാലയും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

കയ്പമംഗലം മൂന്നുപീടികയിൽ പട്ടാപകൽ മോഷണം. കിടപ്പുമുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണ മാലയും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.
Share this Article
0 Comments

No Comment.

Scroll to Top