voiceofmuziris.com

Logo 1

കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.ഒന്നും കാണാതെ അധികൃതർ;വീർപ്പു മുട്ടി ജനം

കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക്.ഒന്നും കാണാതെ അധികൃതർ;വീർപ്പു മുട്ടി ജനം
Share this Article
0 Comments

No Comment.

Scroll to Top