voiceofmuziris.com

Logo 1

കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മേത്തലയിൽ ബസ്സുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞു

കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മേത്തലയിൽ ബസ്സുമായുള്ള കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞു
Share this Article
0 Comments

No Comment.

Scroll to Top