voiceofmuziris.com

Logo 1

ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽ പകൽ സാക്ഷി, കാളിദാരിക യുദ്ധത്തിൻ്റെ പെരുമ്പറ മുഴക്കി ശ്രീകുരുംബക്കാവിൽ കോഴിക്കല്ല് മൂടി.

ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേനൽ പകൽ സാക്ഷി, കാളിദാരിക യുദ്ധത്തിൻ്റെ പെരുമ്പറ മുഴക്കി ശ്രീകുരുംബക്കാവിൽ കോഴിക്കല്ല് മൂടി.
Share this Article
0 Comments

No Comment.

Scroll to Top