voiceofmuziris.com

Logo 1

കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ യുവാവിന് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു

കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ യുവാവിന് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ മുഖത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു
Share this Article
0 Comments

No Comment.

Scroll to Top